Savonrantas historia

Savonranas historia

Kvinnor på stranden som angränsar till huset , en ögonblicksbild från Orivirtas Kääpäsaari

Savonranta var en självständig kommun fram till 2009 därefter blev det en del av landskapet Savonlinna. Den administrativa domstolen för kommunvapnet överfördes till Savonranta Development Foundation. Som mest har det funnits 3500 invånare men i dagsläget är befolkningen mindre än 1000.
Savonranta har röjt, plöjt och sått åkrar av småbrukare. Senare, efter att sågverken byggdes, sysselsatte sågverks- och skogsindustrin de flesta av Savonrantas invånare. Savonranta består av flera små byar. Enligt dekretet om nationella skoldistrikt från 1898 måste landsbygdskommunerna ta emot alla elever i skolan om 30 elever var inskrivna i skolan. Det fanns redan en skola i Vuokala kyrkby och Lapinlahti skola byggdes som den andra skolan. För att få alla barn att gå i skolan trädde lagen om skolplikt i kraft och som ett resultat av detta byggdes skolor i Rönkänvaara, Hankavaara, Leivonmäki, Pirttimäki, Sönkä, Oriniemi, Lapinlahti och Syvälahti. I många hus fanns det tidigare en rotationskola och senare även en grundskola.

Källa: Savonrantas historia, 2001. Tryckeriet, Savonranta.

Violinist Juho Villanen

Violinist Juho Villanen

Map of Savonranta 1847 National Archives Finland Tiedosto 1083394

Karta över Savonranta 1847 Riksarkivet Finland