Länkar

Finland holiday country – Information om Finland

Meteo Savonranta – Det faktiska vädret

FinOutdoor – Back to basics, discover Finland

Lions Club Savonranta, Vi hjälper

Savonranta Seura, Savonranta Samhälle

Visit Savonlinna, Turistwebbplats för Savonlinna

Visit Saimaa, Saimaa information