Saker att se

Vuokalans kvarnmuseum

Den första kvarnen i Vuokala byggdes på 1860-talet och omvandlades till en ångkvarn år 1898, och i början av 1900-talet byggdes ett vattenkraftverk för att generera elektricitet. Savonranta var en av de första landsbygdskommunerna i Finland som elektrifierades.

Den nuvarande kvarnbyggnaden är från 1937. Kvarnens guldålder var på 1950-talet, då fyra kvarnare arbetade och spannmål från närliggande kommuner maldes dag och natt. Idag ägs kvarnen av Savonranta Development Foundation och hålls öppen av Savonranta Craftsmen’s Association.

Mellan 2001 och 2003 renoverades kvarnen med stöd av projektet Vuokala-Savonranta Fishing Tourism Conditions and Future (förutsättningar och framtid för fisketurism i Vuokala-Savonranta). Vid Vuokala kvarn kan man se kvarnens maskineri som är i gott skick och praktiskt taget i funktion. Kvarnens trämaskineri har fyra våningar och spannmålen färdas upp till fyra kilometer på sin väg till vetemjöl.

Kraftverket upphörde med sin verksamhet 2020, då Vuokalas forsar renoverades och elförsäljningen till det nationella elnätet blev olönsam.

Under sommaren finns det konstutställningar i kvarnen. I kvarnen rymmer också en hantverksutställning och butik för hantverkare från Savonranta samt en guide för Kolovesi nationalpark. Det finns en gästhamn och två restauranger i kvarnens närhet.

Lamminniementie 6. Öppet tis-fre 10-16, på sommaren även lör 10-14. 044 990 1357 Savonranta Handicraftsmen Association.

vuokalan mill
vuokala mill
saimenen mylly museum

Saimenens kvarnmuseum

Säimenkvarnen ligger i byn Säimene i Savonranta (Savonranta kommun anslöt sig till Savonlinna stad i början av 2009). Kvarnen har funnits där sedan 1880. Den nuvarande kvarnbyggnaden är från år 1937 och var i drift fram till 1960. Säimenfloden, som rinner intill kvarnen, gav energi till kvarnen och generatorn som producerade elektricitet. Kvarnen hyrdes 1978 av Savonranta Society från Savonranta kommun för användning som museum av Savonranta Society. Idag ägs bruket av Savonranta Development Foundation.

I kvarnbyggnaden kan du se en stor del av kvarnens trämaskineri och de verktyg som användes i kvarnen. Kvarnbyggnaden, som fungerar som ett lokalhistoriskt museum, innehåller också utställningar om avverkning, skogsbruk, jordbruk och hushållsliv.

Förutom kvarnen finns det andra byggnader vid museet som har flyttats från andra delar av Savonranta-området. Byggnaden bredvid kvarnen, som kallas Airaan tupa (Airaas stuga), representerar ett ganska blygsamt levnadssätt som är typiskt för området. Det finns också en rökbastu, en smedshytt med verktyg, ett stallrum med föremål som rör hästar och deras användning, föremål som rör mäns och kvinnors manuella och mjuka arbete och jordbruk samt den senast restaurerad mjölkstallet från 1950-talet.

Piippu-hallen

Pippu Hall är en unik scen för konst. Konstutställningar anordnas på sommaren. Utrymmet förvaltas av kulturbyrån i Nyslott. Du hittar Piippuhalli på Facebook och Instagram. Sahakuja 8 58300 Savonranta. Sommaren 2021 visades dokumentärfilmen Paasselän Pirut av Axel Strachnoy, som handlar om ljusfenomenen som kan ses ovanför meteoritsjön Paasvede.

Savonranta-huset

Savonranta huset är ett gemenskaps hus. Utställningar om Savonrantas kulturarv håller på att byggas upp i byggnaden, som kommer att öppnas under sommaren. Under sommaren finns det ett litet ukrainskt kafé som är öppet under utställningarnas öppettider. Läsecirkeln kommer att träffas regelbundet i huset och bjuda in gäster från Ruusintorpa Writers’ Syndicate för att berätta om sitt arbete och sin produktion. Huset har också ett mötesrum som kan användas för både möten och fester. Alla evenemang annonseras på föreningens facebooksida. [Lamminniementie 3, Savonranta].

Lake Paasselkä

Sjön Paasselkä

Paasselkä (tidigare Paasivesi, båda namnen betyder “stensjö”) är en ovalformad sjö som bildats i en eroderad nedslagskrater i södra Savolax i Finland. Sjön, som är en del av Orivesi, som i sin tur är en del av Stora Saimen, saknar öar, vilket gör den annorlunda än andra sjöar i regionen. Paasselkä är också ovanligt djup, 75 meter på den djupaste punkten.

Paasselkä-nedslaget inträffade för ungefär <1800 miljoner år sedan (Statherian-perioden i Paleoproterozoikum)[1] och påverkade paleoproterozoiska kristallina bergarter och vissa överliggande sandstenar i den baltiska skölden. På grund av den ovanliga formen och de tillhörande magnetiska anomalierna misstänktes Paasselkä för att ha ett nedslag, ända tills det bekräftades efter en djupborrning 1999, vilket gjorde det till den nionde kända nedslagskratern i Finland. Till skillnad från många andra finländska kratrar verkar den inte ha begravts under sedimentlager.

Orivirran-fästningen

Orivirran saarto är en ruin av en 1500-tals fästning i Savonranta. Den tros ha byggts någon gång mellan 1540 och 1550 talet och användes fram till början av 1600-talet. Dess status var att vara en tidig varning för St Olafs slott som fortfarande ligger 50 km söderut. Den har en fyrhörnig planlösning med måtten 60 m x 20 m byggd av stenar och en yttre fästning som är cirka 65 m x 75 m stor. När den var i drift hade den 300-400 soldater och 5-10 kanoner.
År 1592 förstörde ryssar och kosacker fästningen. Den överlevde inte efter det och idag finns det bara några ruiner av fästningen med en minnessten.

Orivirran fortress
Pienivirran stonebridge

Pienivirta stenbro

Stenbron i Pienivirra, som ligger i sundet mellan fastlandet och Linnosaari, är en enkelöppnad, välvd bro byggd av skiffer och ansluten till den första landvägen i Savonranta. Bron och dess omgivningar är av transport- och arkitekturhistoriskt värde och ingår i en nationellt betydelsefull byggd kulturmiljö..

Ruusintorppa

Savonranta författarboende Ruusintorppa.
Sommarokasen har donerats av författaren Tauno Yliruus och textilkonstnären Ingeborg Yliruus och fungerar som ett författarboende för Nationella kulturstiftelsen i Savonranta.
Bostaden ges på ansökan för en sommarmånad för författarens eller översättarens arbete och semester. Kesäkeidas har fungerat som författarboende sedan våren 2010.

Ruusintorppa
kolovesi national park
saimaa ringed seal

Kolovesi nationalpark

Kolovesi är ett paradis för paddlare och vandrare, där klippor reser sig över de smala sjökanalerna som är en del av det stora labyrintiska Saimaa-sjösystemet. Gamla hällmålningar ger en inblick i hur Finlands första bosättare levde i harmoni med naturen för tusentals år sedan. Med lite tur kan du träffa på en nyfiken Saimaa-ringsäl. Detta är en av de bästa platserna för att se dessa unika sjösälar.

Kolovesi nationalpark är ett reservat för skärgårdsnaturen i Saimenas vildmark och hundraåriga gammelskogar. Tusentals år gamla klippmålningar pryder de branta klippväggarna. Detta är ett lugnt och skyddat paradis med en labyrint av öar.

[Läs Mer]