Monninsaari herrgård

Monninsaari herrgård i hjärtat av Savonranas historia

Det är svårt att tala om Savonranta utan att nämna herrgården Monninsaari, som är en central del av Savonrantas historia och som är nära förknippad med många av invånarnas liv. Herrgårdens rika och livliga historia är utan tvekan den mest färgstarka sidan i kommunens historia.

Monninsaari herrgård

Pengarna på hans rygg
Man kan bara gissa hur gammal herrgården egentligen är. Allt man vet är att herrgården användes som militärhögkvarter under den ryska ockupationen. Herrgårdens historia, som är av stor betydelse för invånarna i Savonranta, börjar 1894, då Pekka Kansanen, den mest framstående affärsmannen i norra Savo, anlände till Savonranta från sin hemstad Leppävirra för att närvara vid konkursauktionen för Tschusoff & Sapetoff från staden Veszprém. Pekka Kansanens auktion var viktig eftersom den förutom herrgården och en tomt på över två tusen hektar även bestod av ett sågverk och en kvarn. Det är också anmärkningsvärt att Pekka Kansanen betalade kontant för sin auktion. Han tog pengarna från en vedbehållare som han bar på ryggen.

Vuokala sågverk, som var nära förknippat med Monninsaari gods, har haft en viktig funktion i Savonrantas ekonomiska utveckling. Runt sågverket utvecklades Vuokala till kommunens största by på 1800-talet. När sågverkets flotta var som störst bestod den av tjugo fartyg, varav sexton var ångdrivna. Fartygen transporterade timmer från Savonranta genom Saimaakanalen till världsmarknaden. Stora mängder ved transporterades bland annat till S:t Petersburg. Gamla uppgifter visar att Salama, som nu är ett museifartyg, fraktade 400 säckar rågmjöl till Monninsaari gods när det sjönk i Saimen 1898.
Vuokalas kvarn, som köptes i samband med köpet av herrgården, malde upp till 20 000 kilo egen spannmål per vecka. Dessutom maldes vete från församlingen. År 1913 byggdes ett kraftverk i närheten av bruket som försåg husen i kyrkbyn Savonranta med elektricitet.
I kvarnen finns hantverksbutiken och souvenirbutiken från hantverkarföreningen Savonranta. Kvarnen fungerar också som ett kvarnmuseum.

En pionjär inom jordbruk och turism

Monninsaari herrgård hade också ett brett spektrum av affärsverksamheter med anknytning till jordbruket. Bland godsägarna fanns Jaakko Kansanen, som studerat jordbruk i Danmark och han var intresserad av jordbruk och hästar. Han var ansvarig för dammsystemet som dränerade fälten runt herrgården. De senaste maskinerna och utrustningen på marknaden introducerades först i Savonranta på Monninsaari Manor.

Jaakko Kansanens son, Ukko-Pekka Kansanen, var även en affärsman som fick erkännande för att ha utvecklat turistnäringen på orten. Ukko-Pekka och Olga Kansanen grundade den första Iomakylä i Savonranta 1967. Kääpäsaari Iomakylä hade ett vackert läge och uppmuntrade lokalbefolkningen att grunda andra Iomakyläs. Kansanerna grundade också restaurangen Koskikara i början av 1970-talet.
Restaurangens popularitet var som störst under 1970-talet, då köerna utanför dörren kunde vara mycket långa. Central- och sydeuropeiska orkestrar spelade då livemusik i restaurangen.
Ukko-Pekka Kansanens andra företag omfattade bland annat en tegelfabrik i Tiiliniemiye, ett stenbrott och en hästskotillverkning.

För att hästarna inte skulle falla hade de sumpskor på mjuka fält. Företaget sålde dessa speciella träskskor på marknaden och även ända till Rovaniemi.

Det var inte lätt att föda upp boskap i stadsområdet, så det var bättre att försörja sig på andra resurser än boskap, istället fokuserade man på turism.
Herrgården renoverades för att fungera som boende för turister.
Den nuvarande ägaren, Sirpa Nordqvist, har fått bidrag för att renovera och bevara det gamla husets byggnader.