Savonrannan historia

Savonrannan historia

Naisia talon rannalla, tilannekuva Oriveden Kääpäsaaresta

Savonranta oli itsenäinen kunta vuoteen 2009 asti, jolloin siitä tuli osa Savonlinnan seutua. Kunnallisvaakunan hallinto-oikeus siirrettiin Savonrannan kehittämissäätiölle. Ennen siellä oli parhaimmillaan 3 500 asukasta, nykyään alle tuhat.
Savonranta on raivannut, kyntänyt ja kylvänyt peltoja pienviljelijöiden toimesta. Myöhemmin sahojen rakentamisen jälkeen saha- ja metsäteollisuus työllistivät suurimman osan Savonrannan asukkaista. Savonranta koostuu useista pienistä kylistä. Vuonna 1898 annetussa kansallisessa koulupiiriasetuksessa edellytettiin, että maaseutukunnat ottivat kouluun minkä tahansa oppilaan, jos kouluun oli kirjoilla 30 oppilasta. Vuokkalan kirkonkylällä oli jo koulu, ja Lapinlahden koulu rakennettiin toiseksi kouluksi. Jotta kaikki lapset saataisiin kouluun, tuli voimaan oppivelvollisuuslaki, jonka seurauksena kouluja rakennettiin Rönkänvaaraan, Hankavaaraan, Leivonmäelle, Pirttimäelle, Sönkään, Oriniemeen, Lapinlahteen ja Syvälahteen. Monissa taloissa oli ennen kiertokoulu ja myöhemmin myös peruskoulu.

Lähde: Savonrannan historia, 2001. Kirjapaino, Savonranta.

Viulisti Juho Villanen

Viulisti Juho Villanen

Map of Savonranta 1847 National Archives Finland Tiedosto 1083394

Savonrannan kartta 1847 Kansallisarkisto Suomessa