Kehittämissäätiö

Säätiön tarkoituksena on savonrantalaisuuden, savonrantalaisen kulttuurin vaaliminen ja savonrantalaisten elinolojen parantaminen sekä Savonrannalla harjoitettavien savonrantalaisten opintojen tukeminen.

Savonrannan viimeinen kunnanvaltuusto perusti Savonrannan kehittämissäätiön vuoden 2007 lopulla. Sääntöjen mukaan jokaisen hallituksen jäsenen tulee asua Savonrannalla. Näin ollen hallituksen kokoonpanoa on muokattu vuosittain sääntöjen mukaiseksi. Säätiön ensimmäisenä asiamiehenä toimi viimeinen kunnanjohtaja Antti Erämaa, vuodesta 2014 lähtien asiamiehenä on toiminut Anne Käyhkö.

Säätiön hallitus

Säätiön hallituksen jäseniä ovat 2021 puheenjohtaja Esko Suomalainen, varapuheenjohtaja Pekka Lindholm ja hallituksen jäsenet Aarne Hirvonen, Juha Hirvonen, Pekka Ihalainen, Kari Jääskeläinen, Hannu Karvinen, Anna-Mari Käyhkö, Satu Laamanen, Otto Makkonen, Allan Ruotsalainen, Jonna Räsänen, Tapio Suomalainen ja Tero Turtiainen.

Hoitokuntaan kuuluvat Esko Suomalainen, Kari Jääskeläinen, Pekka Ihalainen, Pekka Lindholm ja Tapio Suomalainen. Säätiössä on avoinna asiamiehen paikka.

Stipendit

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa avustuksia edellä mainitunlaista toimintaa harjoittaville yrityksille, yhdistyksille ja savonrantalaisille opiskelijoille. Savonrantalaisten virkistysmahdollisuuksia edistetään hankkimalla virkistyspaikkoja ja alueita, järjestämällä erilaista virkistystoimintaa ja avustamalla järjestöjä ja henkilöjä, jotka järjestävät savonrantalaisille virkistystoimintaa. Ammatillisissa opinnoissaan menestyneet opiskelijat voivat hakea 100 € stipendiä säätiöltä. Avustushaku ilmoitetaan Savonrannan sanomat -kesälehdessä, jota kehittämissäätio julkaisee sekä paperisena että nettilehtenä. Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen Oriniementie 862, 58300 Savonranta todistusliitteen kanssa.

Säätiön maat ja kiinteistöt

Säätiön omaisuuteen kuuluu Vuokalan ja Säimenen myllyn. Myllyt toimivat nykyään kotiseutumuseoina, joiden toiminnasta vastaa Vuokalassa Savonrannan kädentaitajat ry. ja Säimessä Savonranta-Seura ry.

Myytävä tila Käävän sampo

Esite Käävänsampo

Koskiuudistus

savonranta gallerySavonrannan kirkonkylässä Vuokalanreitin koskikunnostus ja kalateiden ennallistamishankkeella luodaan edellytykset lohikalojen nousulle perinteiselle kutureitille Kaitajärven kautta Vuokalanjärveen Paasivedeltä.

Kunnostuksen vaiheisiin voi tutustua tästä